Petra Geletová Banská Štiavnica tarot numerológia vizionárka

Byť v prítomnosti

Byť v prítomnosti znamená žiť s ľahkosťou bez ťaživých myšlienok. Ako sa to vôbec dá? Treba opustiť minulosť, urobiť hrubú čiaru. Zmieriť sa s tým, čo sa udialo . Ak ešte treba upratať vzťahy, niečo dokončiť, treba to spraviť. Potom je tu druhá strana mince, že aj keď často spomíname na pekné okamžiky v minulosti, tiež si môžeme blokovať nové príležitosti, ktoré prichádzajú teraz a vy ich môžete nevidieť, nevnímať. 

Prítomnosť prebieha teraz. Som presne v danom priestore, s tými konkrétnymi ľuďmi v práci, doma. Vnímam presne to, čo sa deje a nie to, čo sa bude diať alebo si želám aby sa stalo. 

Prečo je dôležité sa sústrediť na teraz?

Nemíňam zbytočne energiu, nepriťahujem si znovu to, čo sa už sa stalo. Jednoducho sa nám otvára veľké pole možností, ktoré sme si nestihli všimnúť, lebo myšlienkami sme boli inde. 
Vnímať teraz znamená, cítiť ľahkosť, mať dostatok energie na všetko, čo potrebujeme zvládnuť v daný deň. 
 
Petra Geletová Banská Štiavnica vizionárka tarot numerológia